Wist je dat?

  • Het aantal getuigen dat een bruidspaar mag hebben is minimaal 2 en maximaal 4.
  • Nadat jullie wettelijk zijn getrouwd hebben jullie beiden de keuze uit 4 namen. Bijvoorbeeld: je eigen naam houden. Je eigen naam gevolgd door de naam van de man/vrouw. De naam van je man/vrouw. De naam van je man/vrouw gevolgd door je eigen naam. 
  • Niet iedere gemeente staat het toe dat een eigen trouwambtenaar voor 1 dag wordt benoemd. Informeer er naar bij de gemeente waar jullie willen trouwen.
  • Je bent pas voor de wet getrouwd als bruid en bruidegom elkaar het JA-woord hebben gegeven. Feitelijk zeggen jullie beiden  JA tegen artikel 81 van het burgerlijk wetboek: "Echtgenoten zijn elkaar getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd. Zij zijn verplicht elkander het nodige te verschaffen". De wet kent geen romantische zinnen. 
  • Hoe lang duurt een huwelijksceremonie? Dat is afhankelijk van jullie keuze. Trouwlocaties van de gemeenten zijn aan tijden gebonden. Gemeenten bepalen ook waar en wanneer er getrouwd kan worden. Als jullie kiezen voor een ceremonieel huwelijk trouwen jullie eerst voor de wet (in het stadhuis/gemeentehuis tijdens een heel korte en sobere plechtigheid). Vervolgens organiseren jullie je eigen huwelijksceremonie op een datum, tijdstip en locatie die jullie zelf bepalen. Mét je eigen trouwambtenaar!

Opbellen
E-mail